jakica123

Igrač još uvek nema nijedno dostignuće!

O meni

Mesto stanovanja:
Datum rođenja: 01.01.1970.
Ukupan broj projekata: 1
Broj projekata u izgradnji: 0
Broj završenih projekata: 1
Ukupno postavljeno blokova: 2886
Final grade

Spomen-kuća Vuka Stefanovića Karadžića

Vreme izrade: 01:00:00
Broj poseta 350
Ocena 1