TheKING_28_XD

Igrač još uvek nema nijedno dostignuće!

O meni

Mesto stanovanja:
Datum rođenja: 01.01.1970.
Ukupan broj projekata: 3
Broj projekata u izgradnji: 1
Broj završenih projekata: 2
Ukupno postavljeno blokova: 31448
Final grade

Tadž Mahal

Vreme izrade: 02:49:00
Broj poseta 346
Ocena 1
Final grade

Partenon

Vreme izrade: 03:06:15
Broj poseta 344
Ocena 1

Todaji Hram

Vreme izrade: 01:53:51
Broj poseta 0