KanticaBre

Igrač još uvek nema nijedno dostignuće!

O meni

Mesto stanovanja:
Datum rođenja: 01.01.1970.
Ukupan broj projekata: 1
Broj projekata u izgradnji: 0
Broj završenih projekata: 1
Ukupno postavljeno blokova: 2439
Final grade

Partenon

Vreme izrade: 01:11:13
Broj poseta 338
Ocena 1