FizzKopf

Luka Lazic
Igrač još uvek nema nijedno dostignuće!

O meni

Mesto stanovanja: Čačak
Datum rođenja: 07.09.2001.
Ukupan broj projekata: 8
Broj projekata u izgradnji: 3
Broj završenih projekata: 5
Ukupno postavljeno blokova: 175011
Final grade

Tadž Mahal

Vreme izrade: 06:33:47
Broj poseta 361
Ocena 1
Final grade

Partenon

Vreme izrade: 05:10:24
Broj poseta 321
Ocena 1
Final grade

Vladičanski dvor u Vršcu

Vreme izrade: 08:27:41
Broj poseta 347
Ocena 1
Final grade

Spomen park Bubanj

Vreme izrade: 05:39:16
Broj poseta 341
Ocena 1
Final grade

Tvrđava Maglič

Vreme izrade: 05:26:48
Broj poseta 346
Ocena 1