CrnaSimpanza

Igrač još uvek nema nijedno dostignuće!

O meni

Mesto stanovanja:
Datum rođenja: 01.01.1970.
Ukupan broj projekata: 7
Broj projekata u izgradnji: 4
Broj završenih projekata: 3
Ukupno postavljeno blokova: 48116
Final grade

Partenon

Vreme izrade: 02:23:54
Broj poseta 198
Ocena 1
Final grade

Epidaurus

Vreme izrade: 01:54:56
Broj poseta 221
Ocena 1
Final grade

Keopsova piramida

Vreme izrade: 06:09:42
Broj poseta 229
Ocena 1

Sfinga u Gizi

Vreme izrade: 00:02:17
Broj poseta 0

Trijumfalna kapija u Parizu

Vreme izrade: 02:30:51
Broj poseta 0