22k

Igrač još uvek nema nijedno dostignuće!

O meni

Mesto stanovanja:
Datum rođenja: 01.01.1970.
Ukupan broj projekata: 17
Broj projekata u izgradnji: 11
Broj završenih projekata: 6
Ukupno postavljeno blokova: 160465
Final grade

Epidaurus

Vreme izrade: 12:21:08
Broj poseta 318
Ocena 1
Final grade

Sfinga u Gizi

Vreme izrade: 09:29:12
Broj poseta 312
Ocena 1
Final grade

Duždeva palata u Veneciji

Vreme izrade: 15:18:14
Broj poseta 373
Ocena 1
Final grade

Keopsova piramida

Vreme izrade: 04:21:10
Broj poseta 329
Ocena 1
Final grade

Manastir Žiča

Vreme izrade: 10:46:22
Broj poseta 327
Ocena 1